Thursday, November 30, 2006

Operation Wolverine

2003 var året då mycket hände.

Mystiska föremål syntes i skyn, Saddam hittades i sin jordhåla och Erik och jag gjorde inte Paris-Dakar-rallyt som pepparkakshus. Däremot illustrerades infångandet både med ljud- och ljuseffekter:

Adblock

No comments: