Friday, August 10, 2007

Far Out West dag 1


Det är way bättre utan regler. Och gulliga civilklädda poliser istället för securitasvakter.

/E

No comments: